مــشـــــــاوره رایــــــگــــــان

   804 87 442 021  

02144281086/02144254689/02144254690

مدیریت :

===============

دکتر مجید کامگار - مهندس حامد حسنی

////////////////////////////////

فروش مواد مصرفی و مسئول امور داخلی :

===============

ساناز هادی پور /09902509335

////////////////////////////////

کارشناسان پشتیبانی فنی :

===============

مسئول کارشناسان فنی : وحید حسنی / 09124980591

کارشناس فنی : علی میرزایی / 09128382870

کارشناس فنی : محسن گراوندی / 09128382872

کارشناس فنی : محسن رضایی / 09128382871

////////////////////////////////

 کارشناسان پشتیبانی فروش :

===============

مسئول کارشناسان فروش : هدی حسنی / 09128382862

کارشناس فروش  : مهندس منصور طهماسبی / 09128382864

کارشناس فروش  : مهندس مهدی کامیار / 09122592295

کارشناس فروش  : مهندس میثم فعلی / 09128382868

کارشناس فروش  : مهندس مهران رهبری / 09129051658

کارشناس فروش  : سحر شعبان زاده / 09128382863

کارشناس فروش  : مهندس مهسا کشاورز / 09128382865

کارشناس فروش  : آرزو ابراهیمی / 09902509341

کارشناس فروش  : فاطمه شعبان زاده / 09902509345

کارشناس فروش  : مهندس فوژان پهلوان / 09902509344

کارشناس فروش  : مهندس معصومه موسی زاده / 09902509337

////////////////////////////////

تحقیق و توسعه :

===============

احسان حسنی /09122594120

 ////////////////////////////////

مسئول IT :

===============

بنجامین براگانزا /09125148394

 ////////////////////////////////

امور مالی :

===============

مریم زمردی /09902509336

سحر بایرامی /

////////////////////////////////

 

بخش کوچکی از خانواده بزرگ مشتریان فانه صنعت

مکان ما بر روی نقشه