مــشـــــــاوره رایــــــگــــــان

   804 87 442 021  

02144281086/02144254689/02144254690

Truck

بازاریابی روش های گوناگونی دارد. آنچه کسب و کار را موفق می کند، فرآیندهای قابل تکرار و مقیاس پذیر است. نگرش مناسب برای جذب توجه مشتری و تبلیغ برند در پدید آوردن یک کمپانی پایدار و سودآور اصل انکارناپذیری است...

تهیه و گرد آوری : فاطمه شعبان زاده

Truck

اصولا كيفيت مقوله ای نسبيست، انتخاب نوع چسب نواري برای کارتن چسب زن بايد متناسب با محیط مصرف و جنس کارتن صورت گیرد  که در زیر به بخشی از آن اشاره شده است...

تهیه و گرد آوری : فوژان پهلوان

Truck

مشتریان برندها را خرید نمی کنند بلکه انها محصولات را می خرند؛ بسیاری از محصولات شما در فروشگاهی چند قدم آن طرف تر هم وجود دارد....

تهیه و گرد آوری : آرزو ابراهیمی

Truck

تکنیک هایی که به شما کمک می کنند بتوانید بهتر، راحت تر و بیشتر بفروشیدجلب اعتماد مشتری و صداقت در گفتار بازاریاب مهم ترین اصل در فروش است ...

تهیه و گرد آوری : معصوم موسی زاده

Truck

یکی از واحد های پیشتاز در زمینه طراحی٬ تولید و واردات ماشین آلات بسته بندی  می باشد . کاربردی ترین دستگاه در سیستم بسته بندی محصولات ، دستگاه کارتن چسب زن می باشد ....

تهیه و گرد آوری : مهسا کشاورز